EBL幕後花絮-四強採訪影片

男生組👦🏻

🏆冠軍-新北市海山國小

 

 

🥈亞軍-新北市泰山國小

 

 

🥉季軍-新北市五股國小

 

 

🏅殿軍-臺北市南湖國小

 

 

 

女生組👧🏻

🏆冠軍-臺北市南港國小

 

 

🥈亞軍-雲林縣立仁國小

 

 

🥉季軍-新北市永平國小

 

 

🏅殿軍-臺北市北投國小

 

 

Close Menu